menusearch
nopardazan.com
فروشگاه ساز اینترنتی ناپکور
فروشگاه ساز اینترنتی ناپکور
مشاهده کالالیست کل محصولات
سیستم حضور و غیاب نوپردازان
سیستم حضور و غیاب نوپردازان
مشاهده کالالیست کل محصولات
باشگاه مشتریان خدمات خودرو نوپردازان
باشگاه مشتریان خدمات خودرو نوپردازان
مشاهده کالالیست کل محصولات
سیستم کارت وفاداری
سیستم کارت وفاداری
مشاهده کالالیست کل محصولات
بعدی
مدیریت ارتباط با مشتری
4 ترند برتر CRM در سال 20184 ترند برتر CRM در سال 2018 - agement ( مدیریت ارتباط با مشتری ) روز - نرم افزار مدیریت مخاطبین که اطلاعات - سیستم های مدیریت ارتباط مشتری یعنی C - کار ها را مدیریت کنند و عملکرد مشتری - سیستم های مدیریت ارتباط مشتری هستند - ی که سیستم مدیریت داده شان را به درست - های مدیریت ارتباط مشتری یعنی CRM ها ش - های مدیریت ارتباط مشتری هستند که برای - تی برقراری ارتباط با مشتریان از طریق - ی برقراری ارتباط موثر با آن ها کمک ش - واهد یافت. با ما همراه با شید تا به بر - ایانش ابری با سرعت با لایی در حال رشد - رشدی برابر با ۲۲.۸ درصد داشته است و - لکرد ما را با داده های موجود در سیستم - وری کرده و با تحلیل این اطلاعات ترند - ریت ارتباط مشتری یعنی CRM ها شدیم. د - ریت ارتباط مشتری هستند که برای شرکت ه - بی و خدمات مشتری بیابند. بن
مدیریت ارتباط با مشتری ، Customer Management Control ، CRM ، Cloud ، Artificial Intelligence ، AI ، هوش مصنوعی ، شبکه های اجتماعی ، Social CRM ، Trend ، آینده ، تکنولوژی ، مشتری مداری ، مدیریت کسب و کار ، کسب و کار ،
243 بازدید، شنبه بیست و سوم تیر ۹۷
شرکت سازنده